27

Качество и безопасност

Fepdon Medical има за цел да изгради световна марка, която проектира, произвежда и продава специални форми, машини и оборудване, необходими на медицинската и отбранителната промишленост.Постигане на целта, с пълно участие на служителите.

Фокусиран върху удовлетвореността на клиентите и служителите, с философия за нулева грешка, за осигуряване на манталитет на производство и обслужване.

Вземане на необходимите предпазни мерки за предотвратяване на появата на неизправности.

Да достигнем качество, което отговаря на изискванията и очакванията на клиентите в условията на силна конкуренция на нашия държавен и световен пазар.

Да приемаме и прилагаме непрекъснато подобрение и развитие като фирмена философия.

Да следим отблизо развиващите се технологии и да споделяме със служителите и непрекъснато да подобряваме екологичните показатели.

Предотвратяване на замърсяването на въздуха, водата и почвата.